Financial Lease

Financial Lease is een vorm van leasing waarbij de financiering van de auto voorop staat. Bij Financial Lease zijn de rente en aflossing voor de financiering van de auto opgenomen.

U stelt samen met de leasemaatschappij een looptijd en een slottermijn vast bij aanvang van het contract. Aan de hand van deze parameters wordt het leasetarief van het Financial Leasecontract berekend. Na het voldoen van alle financiële verplichtingen en de slottermijn wordt u eigenaar van de auto.

Risico

Deze vorm van leasing kenmerkt zich doordat u met uw onderneming als contractant de risicodragende partij bent. Zowel het risico voor de restwaarde als alle operationele kosten.

Financiële administratie

Financial Lease is een zogenaamde “on-balance” financieringsvorm. Dat betekent dat u de auto moet activeren op de balans van uw onderneming. Hierdoor heeft deze vorm van leasing direct invloed op de balansverhoudingen. Graag adviseren wij u samen met uw accountant of deze vorm van leasing bij uw onderneming past.

Wel of geen bijtelling?

Bij zakelijke leasing mogen de volledige lease- en brandstofkosten zakelijk opgevoerd worden. Indien u de auto uitsluitend voor woon/werk verkeer en zakelijke ritten gebruikt en per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, heeft u geen extra kosten voor de auto, oftewel geen Bijtelling. U bent echter vanuit de fiscus verplicht om een verklaring ‘geen privégebruik’ aan te vragen en een sluitende kilometer administratie bij te houden en op verzoek te overleggen. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u de auto ook privé gebruiken voor meer dan 500 kilometer per kalenderjaar, dan moet u bijtelling betalen over de fiscale waarde van de auto. Klik hier voor een berekening van de bijtelling.

Bent u overtuigd? Vraag dan hier een leaseofferte aan

Leaseofferte aanvragen